Statut Liceum Ogólnokształcącego w Lesku

Statut został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Władysława Andersa w Lesku w dniu w dniu 28 listopada 2022 roku  (obowiązujący)

Dokument: Statut LO w Lesku