Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Lesku zwraca się z prośbą o wpłaty na Komitet Rodzicielski. Wpłata na RR za rok szkolny 2019/2020 wynosi 50 zł. za I półrocze i 50 zł. za II półrocze. Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców, nr konta:

Bank Nowy S.A.  15 8642 1012 2003 1200 0084 0001