Grono pedagogiczne naszej szkoły:

mgr Anna Ceparska-Bąbel

język angielski

dyrektor szkoły

 

mgr Bernard Baran
matematyka

 

mgr Maciej Brajewski
wychowanie fizyczne

 

mgr Małgorzata Drożdż
historia, WOS

 

mgr Ewa Dziedzicka
język polski

 

mgr Kalina Golińska
matematyka

 

mgr Iwona Jakubowicz
psycholog szkolny

 

mgr Grażyna Kwaśniewicz
język angielski

 

mgr Aleksandra Kozak-Buga
język angielski

 

mgr Beata Kurcoń
pedagog szkolny

 

mgr Waldemar Kordyaczny 
plastyka

 

s. Justyna Lusio
religia

 

mgr Mariusz Łopuszański
wychowanie fizyczne

 

mgr Fabian Mach
fizyka, informatyka

 

mgr Anna Nowak
język niemiecki

 

mgr Małgorzata Pelc
biologia

 

mgr Daniel Pałys
edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Ryszard Samek
matematyka

 

mgr Tomasz Sroczyński 
podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Katarzyna Wermińska
geografia

 

mgr Krzysztof Wolańczyk
język polski, wiedza o kulturze

 

mgr inż. Ewa Wowk
chemia

 

mgr Tadeusz Wydrych
język niemiecki

 

mgr inż. Fabian Mach
informatyka, fizyka

 

mgr Joanna Katyńska
biblioteka