Logo Prz

Wydarzenie to jest już od 25 lat organizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.Podczas Seminarium Politechnika Rzeszowska gościła blisko  1000 uczniów z całego Podkarpacia, spośród których 330 wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych realizowanych na Wydziale Chemicznym, a 300 uczniów zwiedziło Wydział.
Uczniowie mogli wysłuchać wykładów: dr inż. Anny Kuźniar – „Metale wokół nas”   dr Joanny Nizioł – „"(W)dzięki chemii, czyli związki chemiczne w kosmetyczkach", obejrzeć pokazy przygotowane przez Koło Naukowe „Esprit” i zapoznać się z ofertą stoisk Kół „Esprit” i „Insert”. Ponadto do dyspozycji uczniów pozostawali studenci, chętni do odpowiedzi na pytania związane z kierunkami studiów i rekrutacją na nie.

Oto relacja uczniów:

Dnia 16 lutego uczniowie naszego liceum pod opieką prof. Ewy Wowk wzięli udział w 25 edycji Seminarium ,,Wybrane Problemy Chemii", które odbyło się na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Uczestniczyli oni zarówno w wykładach, jak i zajęciach  laboratoryjnych. Wykłady dotyczyły metali w naszym otoczeniu (wykład pierwszy) oraz wnikliwego spojrzenia na chemiczny skład kosmetyków (wykład drugi). Uczniowie a zwłaszcza uczennice byli zafascynowani, a przy okazji zdobyli cenną i jakże ważną w dzisiejszych czasach wiedzę w tej dziedzinie.

Dzięki zajęciom w laboratorium licealiści mogli spotkać się z żywą chemią. Mieli okazję otrzymywać kremy, mydła, przeprowadzać miareczkowanie alkacymetryczne, analizować związki organiczne czy też badać zawartość kofeiny w różnych produktach spożywczych. Bardzo ważna dla uczniów była możliwość pracy w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemiczny.   Wszelkie wątpliwości i problemy, z którymi borykali się licealiści podczas wykonywania eksperymentów, pomagali rozwiązywać pracownicy naukowi uczelni. Całość przebiegała w miłej atmosferze. Doświadczenie to na pewno  zostanie długo w  pamięci uczniów.

Aby stało się zadość oczekiwaniom  uczestników wycieczki, na zakończenie wszyscy udali się na drobne zakupy i posiłek w galerii Millenium hall.

Link do galerii zdjęć