informacja dla

W dniu 24 maja  2016 r. (wtorek) o godz. 1600odbędzie się wywiadówka. Na spotkaniach  w klasach omówione zostaną wyniki nauczania i frekwencja.