wyst

W ostatnich latach powoli zaczyna odradzać się pamięć o bohaterach, którzy ginęli za wolność ojczyzny także po zakończeniu wojny, a których władze PRL-u ukazywały jako zdrajców kraju i bandytów. Właśnie stąd wzięło się pojęcie, którym do dzisiaj ich określam – Żołnierze Wyklęci. Byli oni dawnymi działaczami AK, którzy nie pogodzili się z faktem, że Polska nie odzyskała pełnej suwerenności i zaczęli działać w antykomunistycznym podziemiu.

Również nasze liceum, współpracując z Katolickim Stowarzyszeniem ,, Civitas Christiana" oraz Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowało wystawę, której celem było przybliżenie uczniom i mieszkańcom Leska historii Żołnierzy Wyklętych a zwłaszcza postaci Władysława Koby, który był jednym z nich.

Jego postać powinna być nam szczególnie bliska, ponieważ pochodził on z naszego województwa (urodził się w Jarosławiu i został zabity na zamku w Rzeszowie). Jego życiu i działalności konspiracyjnej poświęcony był wykład dr Krzysztofa Kaczmarskiego z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.  W swoim 50-cio minutowym wykładzie przybliżył on nam bardzo dokładnie szczegóły z życia Władysława Koby, a także ukazał jak wielkim poświęceniem z jego strony była walka o wyzwolenie ojczyzny.

Następnie zapoznał nas również poprzez film z życiorysem i dokonaniami Józefa Zadzierskiego "Wołyniaka", który był jednym z najwybitniejszych dowódców oddziałów partyzanckich.

Dzięki takim prezentacjom możemy nie tylko zapoznać się z historią, ale i odnaleźć wzory postępowania i wartości, jakimi każdy z nas powinien się kierować: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Galeria zdjęć z otwarcia wystawy.