Pasieka logo 200x80 1

"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia przeprowadziła na terenie Powiatu Leskiego Powiatowy konkursy z wiedzy prawnej. Z uwagi na wymogi sanitarno-epidemiologiczne spowodowane stanem pandemii oraz potrzebę zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczestników, konkurs został przeprowadzony w formie zdalnej. Konkurs został poprzedzony realizacją przez Fundację Pasieka serii warsztatów prawnych dla uczniów.

Udział w konkursie wzięły szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiatu Leskiego:

* Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku

* Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

* Zespół Szkół Leśnych w Lesku.

Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

1. Szymon Wilk - Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku

2. Angelika Trześniowska - Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

3. Weronika Bańczak - Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku

Serdecznie gratulujemy!!! Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc otrzymują nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Łańcuckiego. Konkursy zostały zrealizowane pod patronatem Podkarpackiego Kuratora. Oświaty w Rzeszowie. Konkurs  jest sfinansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Leskiego.

Aby zapoznać się z działalnością Fundacji Pasieka - zapraszamy na stronę internetową www.fundacjapasieka.pl

Wszystkim uczestnikom dziękujemy!