SDKiPA

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku ogłasza „Konkurs na hasło zachęcające do czytania!” 

Zasady konkursu:

  1. Organizator: Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego w Lesku.
  2. Adresaci: uczniowie Liceum.
  3. Konkurs trwa do 21.04.2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone 25.04.
  4. Zadanie:   Wymyśl krótkie, oryginalne hasło zachęcające do czytania książek. 
  5. Nagroda: książka oraz zamieszczenie zwycięskiego hasła na tablicy szkolnej.
  6. Gotowe propozycje zapisane na kartkach, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza uczeń, należy składać do 21 kwietnia 2016 roku w Bibliotece szkolnej.

J. K.