ojn

Dnia 4 listopada 2016r. odbył się w LO w Lesku szkolny etap 40 OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO. 11 uczestników zmagało się z testem przygotowanym na poziomie szkoły wyższej, który wymagał od uczniów:

- szerokiej wiedzy leksykalno-gramatycznej;

- umiejętności tłumaczenia fraz z zakresy życia codziennego;

- oraz prawidłowych reakcji  językowych na opisane sytuacje;

Wszyscy walczyli niestrudzenie a ich zmagania utrwaliła załączona relacja fotograficzna.

Trzymając za nich kciuki czekamy ze zniecierpliwieniem na ostateczne wyniki.

Koordynatorzy : mgr Tadeusz Wydrych

mgr Anna Nowak