642 styp szk

Lista uczniów, którzy otrzymali Stypendium Starosty Leskiego za wysokie wyniki w nauce za I semestr roku szkol. 2020/21.

L.p

Nazwisko i imię ucznia

Średnia ocen

1.

Rajchel Paulina

5,07

2.

Gładysz Gabriela

5,00

3.

Warchoła Patrycja

5,00

4.

Domański Adam

4,89

5.

Paleczna Julia

4,89

6.

Sanecka Jagoda

4,89

7.

Kwiatanowska-Nawrocka Nicole

4,88

8.

Przybyła Justyna

4,88

9.

Szpak Joanna

4,88

10.

Stachyra Zuzanna

4,86

11

Lochman Jan

4,79

12

Wermiński Michał

4,75