medal02

Dnia 28.02.2017r. uczniowie klasy la wraz z profesorem Markiem Irzyńskim udali się do Publicznej Biblioteki w Lesku na spotkanie z Romualdem Zwonarzem. Opowiadał on historie swojej rodziny oraz o swoim dzieciństwie. Ojciec Pana Romualda - Józef, był mieszkańcem Leska, wyróżnił się szlachetną i odważna postawą poprzez nielegalne w tamtych czasach przechowywanie rodziny Żydowskiej. Cała sytuacja była ogromnym niebezpieczeństwem dla niego i całej rodziny, która przez długi czas nie była niczego świadoma.

Żoną Pana Józefa była Franciszka Jodłowska z którą miał szóstkę dzieci, czworo z nich urodziło się przed wojną: Maria, Janina, Zofia i Franciszek, Helena- tuż przed jej zakończeniem, a najmłodszy Romuald już po wojnie. Józef prowadził niewielki zakład mechaniczno-ślusarski a jego klientami byli Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Pod zakładem znajdowała się niewielka piwniczka w której przez ponad 22 miesiące przechowywana była 5 osobowa rodzina Wallachów. Wallachowie przeżyli wojnę dzięki bohaterskim wysiłkom Zwonarza, większość europejskich Żydów nie miała tyle szczęścia. Józef Zwonarz odznaczony został wraz z żoną medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1980 r. Dokładniejsze informacje o życiu i zasługach Józefa Zwonarza można znaleźć w książce napisanej przez Jafe Wallach pt. „Gorzka Wolność”.

Prezentacja: Sprawiedliwy Wśród Narodów świata - Józef Zwonarz

IMG 11

IMG 11 0002Wiktoria Golik

Julia Zając