Dziady5

W ubiegłym tygodniu zakończył się projekt edukacyjny z języka polskiego zatytułowany Sceniczne wcielenia Konrada. Celem projektu była analiza różnych koncepcji reżyserskich  III cz. „Dziadów”. Młodzież biorąca udział w projekcie miała za zadanie przeanalizować wybrane adaptacje filmowe i teatralne utworu Mickiewicza biorąc pod „lupę” zgodność adaptacji z pierwowzorem literackim, a także analizując kreacje aktorskie postaci Konrada. Zmagając się z tematem uczestnicy oglądali różne adaptacje filmowe i teatralne dramatu, analizowali materiały źródłowe, mierzyli się nie tylko z tekstem lektury  a przede wszystkim również z językiem samego teatru, pojęciami dotyczącymi technik dramy, scenografii itp.

Projekt uświadomił także, że tekst literacki żyje, można go rozumieć i omawiać na różne sposoby, może wpływać na otaczający świat, czego choćby przykładem jest adaptacja „Dziadów” w reż. K. Dejmka i związane z nią wydarzenia lat 1967/68.

Efekty projektu w postaci prezentacji multimedialnej i towarzyszącego jej wykładu grupy przedstawiały na forum, po czym dzielono się wrażeniami. Wartością również istotną było ćwiczenie umiejętności przygotowania prezentacji, dobrego wykładu i współpracy z innymi.

Projekt trwał trzy tygodnie i widać było poświęcony zadaniu czas. Gratulacje dla uczestników!

Ewa Dziedzicka

32zdjProjekt Grupa 2Dziady52020 12 13 220651