fot

1 czerwca 2016 roku uczniowie naszego liceum: Krzysztof Andruch i Dominik Kaczmarek wzięli udział w  XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, zaś 9 czerwca uczestniczyli oni w spotkaniu z wicewojewodą podkarpackim – p. Witoldem Lechowskim. Województwo podkarpackie podczas SDiM reprezentowało 28 posłów i posłanek. Tematem przewodnim tegorocznego posiedzenia były Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. W projekcie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy musieli zrealizować projekt animacyjno-badawczy dotyczący wybranego miejsca pamięci.

            31 maja młodzi posłowie zwiedzali miejsca pamięci m.in. Cmentarz Wojskowy na Powązkach i starówkę Warszawską. Następnego dnia wszyscy spotkali się w Sali Posiedzeń Sejmu by wspólnie przegłosować wypracowaną wcześniej uchwałę. Obrady otworzył marszałek Marek Kuchciński. Udział w obradach wzięli m.in.: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński.

            Głównym organizatorem XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sejm Dzieci i Młodzieży to pierwszy dziecięco-młodzieżowy parlament w Europie. Młodzi posłowie, wyłonieni w konkursie dla uczniów zasiedli w sejmowych ławach po raz pierwszy w 1994 roku z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej. Obecnie podobne przedsięwzięcia są realizowane m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach. Podczas posiedzeń SDiM młodzi parlamentarzyści obradują o aktualnych kwestiach społeczno-politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Jest to dla nich wyjątkowa okazja do pogłębiania swojej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej oraz impuls do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie.

            9 czerwca 2016 roku nasi posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży  pod opieką p. Beaty Kurcoń uczestniczyli w spotkaniu z wicewojewodą podkarpackim - p. Witoldem Lechowskim. W spotkaniu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie uczestniczyło 28 uczniów z województwa podkarpackiego, tych samych, którzy 1 czerwca 2016 roku zasiedli w ławach poselskich, uczestnicząc w XXII Sesji SDiM. Na początku spotkania wicewojewoda pogratulował uczniom sukcesu: „Cieszę się, że podjęliście taki trud i przystąpiliście do konkursu, że wygraliście wyjazd do Warszawy i mieliście możliwość być w Sejmie” . W dalszej części Witold Lechowski podkreślił, jak ważne jest, by młodzi ludzie interesowali się codziennymi wydarzenia, by angażowali się w życie lokalnej społeczności. Zaznaczył przy tym: „ważne żebyście zawsze byli sobą, żebyście nie wstydzili się Polski, języka polskiego oraz rodzinnej miejscowości, z której się wywodzicie. To bowiem świadczy o wielkości człowieka” . Następnie Jakub Dzik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przybliżył młodzieży podstawowe zadania swojego wydziału, a na koniec uczniowie mieli okazję zwiedzić Centrum Powiadomienia Ratowniczego i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Relacja z wyjazdu do Warszawy 31 maja – 1 czerwca.(pobierz załącznik)

Relacja ze spotkania z posłankami i posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-z-poslankami-i-poslami-sejmu-dzieci-i-mlodziezy/

galeria zdjęć