rada

Rada Rodziców Liceum  Ogólnokształcącego w Lesku zwraca się z prośbą o wpłaty na Komitet Rodzicielski. Wpłata na RR za rok szkolny 2016/2017 wynosi 50 zł. za I półrocze  i 50 zł. za II półrocze. Składkę można wpłacać  na konto Rady Rodziców, nr konta:

PBS Sanok O/Lesko 15 8642 1012 2003 1200 0084 0001

Nazwa : Rada Rodziców LO w Lesku

Dziękujemy za finansowe wsparcie.