WS 794x313

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas LO w Lesku  do zimowej edycji konkursu WELTSPRACHEN ABITUR Termin 11 sesji zimowej konkursu 15 lutego 2021

 (poniedziałek)

w sali j. niemieckiego N1 lub w formie online

 o godzinie 10:00 IIp.

Konkurs Weltsprachen ABITUR polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Zakres tematyczny u koordynatora konkursu.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu do dnia 12. 02. 2021 r.

 

Koordynator - Anna Nowak