jersz t1

Dnia 2 grudnia 2015 roku 27 uczniów naszej szkoły wzięło udział w XVI edycji konkursu ENGLISH ACE. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test wielokrotnego wyboru, który sprawdzał wiedzę
o kulturze brytyjskiej, gramatykę, słownictwo oraz funkcje językowe.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu i sukcesy naszych uczniów.

zdjęcia z konkursu