a63cd9

W dniu 26.11.2019 w naszej szkole odbył się etap szkolny Olimpiady  Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Jest to jedna  z najstarszych olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  Uniwersytetu Warszawskiego, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.

Uczniowie biorący udział w olimpiadzie rozwiązywali test obejmujący pojęcia z zakresu politologii, geopolityki oraz wydarzenia  polityczne  zarówno z Polski jak i ze świata.

Wszystkim uczestnikom dziękuję, a zainteresowanych zapraszam za rok.

http://www.owpsw.edu.pl/

 Małgorzata Drożdż