Beztytuu

Zespół uczniowski w ramach projektu rekrutacyjnego do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w składzie Dominik Kaczmarek i Krzysztof Andruch przygotował pracę dotyczącą cmentarza żołnierzy poległych w latach 1914-1915 w Bieszczadach, znajdującego się na wzgórzu Lachawa w Uhercach Mineralnych. Jest to jeden z największych tego typu zabytków znajdujących się w powiecie leskim, a bez wątpienia największy w gminie Olszanica.

Czytaj całą pracę pt. Śladami przeszłości w Bieszczadach – Cmentarz żołnierzy z I Wojny Światowej w Uhercach Mineralnych