A. Jedziniak

Serdecznie dziękujemy Absolwentom Liceum Ogólnokształcącego: Pani Agnieszce Jedziniak (Radłowskiej) oraz Panu Jerzemu Święchowi, za przekazanie Bibliotece szkolnej interesujących książek:

1. Jedziniak Agnieszka – NASZE LICEUM.  Księga wspomnień czasach i ludziach 1946-1970”.  

A. Jedziniak 

A. Jedziniak 12. Święch Jerzy – „Literatura polska w latach II wojny światowej”.

 J. wiech 2

J. wiech 2.23. Święch Jerzy, Wójtowicz Aleksander – „Nowy styl, nowe pióra. Antologia krytyki i eseistyki 1939-1945”.

J. wiech 3 

J. wiech 4.44. „Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi”.

 J. wiech 4

Joanna Katyńska