naglowek 148

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, w którym uczniowie kończący edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, często podejmują decyzję o podjęciu pracy za granicą, zwracam się do Państwa z  uprzejmą prośbą o wsparcie kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach Krajowego planu  działań przeciwko handlowi ludźmi i uwzględnienie informacji dotyczących zagrożeń związanych  z tą tematyką w okresie przedwakacyjnym  na godzinach wychowawczych w szkołach.

Wszelkie informacje związane  z przestępstwem handlu ludźmi, jego najbardziej rozpowszechnionymi formami , możliwościami uzyskania pomocy  w Polsce i za granicą oraz środków ostrożności w tym zakresie publikowane są na stronie internetowej  www.handelludzmi.eu są tam dostępne materiały edukacyjne istnieje także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego ze strony powołanego w MSWiA Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Więcej informacji - http://www.handelludzmi.eu/