W dniu 20.05.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Konkurs z wiedzy prawnej . W konkursie udział wzięli uczniowie uczęszczający do szkół średnich na terenie Powiatu Leskiego.

Naszą szkołę reprezentowali : Wiktoria Bujnowska, Laura Nowak, Anna Wronowska i Patryk Rettinger.

Konkurs został przeprowadzony pod honorowym patronatem Starosty Leskiego.

Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu warsztatów prawnych przeprowadzonych przez prawników z Fundacji Pasieka.

     Fundacja swoimi działaniami (szkolenia, poradniki, konkurs) objęła  szkoły leskie tj.Liceum Ogólnokształcące , Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych oraz Zespół Szkół Leśnych .

Laureatami konkursu zostali:

1.  Dominika Wojtowicz – Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

2.  Klaudia Opalińska – Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

3.  Anna Wronowska – Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy

 

 

https://fundacjapasieka.pl/konkurs-z-wiedzy-prawnej-powiatu-leskiego/