Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie do udziału w konkursie fotograficznym „Pilnujcie mi tych szlaków”. Zadaniem konkursowym uczestników będzie przesłanie na adres mailowy konkursy@idmjp2.pl jednej fotografii przedstawiającej miejsce leżące na Małopolskim Szlaku Papieskim związane z Osobą Jana Pawła II. Zgłoszenie powinno także zawierać informacje dotyczące daty oraz miejsca wykonania zdjęcia, przebiegu trasy oraz uzasadnienie wyboru miejsca (do 400 znaków).

Więcej szczegółów w regulaminie dostępnym:

- w załączniku wiadomości

- na stronie

https://idmjp2.pl/index.php/pl/2331-konkurs-fotograficzny-pilnujcie-mi-tych-szlakow

Jury wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach: uczniowie szkół ponadpodstawowych i indywidualne osoby pełnoletnie.

Wybrane fotografie zostaną opublikowane na profilu Instytutu na Facebooku.