Przypominam, że ze względu na trwające pisemne egzaminy maturalne, zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej następujące dni: 6 maja (poniedziałek), 7 maja (wtorek) i 8 maja (środa) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Do szkoły przychodzimy w dniu 9 maja (czwartek). 

Bernard Baran - dyrektor LO