Trwa akcja protestacyjna nauczycieli. 

Zajęcia odbywają się według zmienionego planu lekcji.