DSC2

11 kwietnia 2016 odbyła się I Edycja Konkursu z języka niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych ”Deutsch mein Hobby”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów gimnazjów z Leska, Uherzec Mineralnych, Ropienki, Myczkowa, Bóbrki oraz Wojtkówki. Celem konkursu był rozwój umiejętności językowych, rozwijanie zainteresowania językiem, a także kulturą i geografią krajów niemieckojęzycznych.

Konkurs składał się z jednego etapu, podczas którego uczniowie pisali trzyczęściowy test sprawdzający rozumienie tekstu ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych i realioznawczych. Uczniowie gimnazjów wykazali się wysokim poziomem wiedzy, a najwyższe wyniki uzyskali:

I miejsce - Nina Śliwińska - uczennica Publicznego Gimnazjum w Lesku

Opiekun - Pani Jolanta Pietruszka

II miejsce - Kinga Podgórska, uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

Opiekun - Pani Anetta Rogalińska

 III miejsce-Aneta Fedorowiat - uczennica Publicznego Gimnazjum w  Lesku

Opiekun - Pani Jolanta Pietruszka

Uroczystego wręczenia dyplomów z podziękowaniem dla nauczycieli i uczestników, a także nagród rzeczowych dla zwycięzców, dokonał Pan Dyrektor Bernard Baran.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom - Jolancie Pietruszce, Anecie Rogalińskiej, Joannie Kapalskiej oraz Alinie Makar - za przygotowanie uczniów do konkursu. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom życzymy dużo motywacji do dalszej pracy na polu językowej rywalizacji oraz chęci rozwijania własnej pasji.

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, Goethe Instytut w Krakowie i wydawnictwo LektorKlett.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Zdjęcia z konkursu