Plakat VI

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia pomaga młodym ludziom o niskich dochodach, pochodzącym z obszarów wiejskich. Niejednokrotnie zdarza się, że stypendium przyznawane maturzyście jest jedyna szansą aby podjąć studia w większym mieście. Stypendium skierowane jest do maturzystów 2017 i 2016r, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną po raz pierwszy studia.

Obecnie przeprowadzamy kolejna już akcję informacyjno-promocyjną poprzez m.in. wysłanie plakatów do liceów i techników. Będziemy bardzo wdzięczni jeśli Państwo zamieścicie go na swojej stronie internetowej lub w miejscu, gdzie maturzyści będą mogli go łatwo zauważyć. Zależy nam aby jak najwięcej przyszłych studentów dowiedziało się o pomocy jaką oferuje Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia !

Ogólne warunki uzyskania stypendium w roku akademickim 2017/2018 dostępne są w Regulaminie na stronie internetowej Fundacji.

Ogólne warunki uzyskania stypendium w roku akademickim 2017/2018 dostępne są w Regulaminie na stronie internetowej Fundacji.

Strona Fundacji:  www.fejj.pl