konkurs2016

Dnia 21 marca 2016r. w naszej szkole odbył się międzygimnazjalny konkurs języka angielskiego - "English - My Hobby & Passion". W konkursie wzięło udział 31 uczniów gimnazjów z Mchawy, Uherzec Mineralnych, Ropienki, Myczkowa, Leska oraz Olszanicy. Celem konkursu było propagowanie umiejętności komunikacji w języku angielskim, rozwijanie zainteresowania językiem, a także kulturą i geografią krajów anglojęzycznych.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W I etapie konkursu uczniowie pisali test ze znajomości struktur leksykalno-gramatycznych. Czternaście osób z najwyższym wynikiem wzięło udział w II etapie, który polegał na rozpoznaniu miejsc w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Podczas przerwy między poszczególnymi etapami konkursu, uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach Dnia Otwartego w naszym liceum.

Uczniowie gimnazjów wykazali się wysokim poziomem wiedzy, a najwyższe wyniki uzyskali:

I miejsce - Julia Sybidło, uczennica Publicznego Gimnazjum w Mchawie

Opiekun - Pani Małgorzata Kowalska

II miejsce - Iga Folwarska, uczennica Publicznego Gimnazjum w Myczkowie

Opiekun - Pani Samuela Faluszczak

III miejsce - Paulina Przepióra, uczennica Publicznego Gimnazjum w Olszanicy

Opiekun - Pani Katarzyna Karwaj

Serdecznie gratulujemy !

Uroczystego wręczenia dyplomów z podziękowaniem dla nauczycieli i uczestników, a także nagród rzeczowych dla zwycięzców, dokonał Pan Dyrektor Bernard Baran. Składamy gorące podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a uczniom za wytrwałą rywalizację oraz chęć sprawdzenia własnej wiedzy. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, a także wydawnictwa Oxford i Macmillan.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Galeria zdjęć z konkursu