mck3

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lesku pilnie poszukuje chętnych  na bezpłatne szkolenia z zakresu „ginących zawodów” przeznaczone dla młodzieży w wieku do 25 lat. W ofercie szkoleń: cukiernik, kowal, brukarz/kamieniarz, piekarz, wędliniarz, tkacz, rymarz, kołodziej kowal, zdun. Szczegółowe informacje dot. szkoleń można uzyskać w MCK OHP Lesko, ul. Jana Pawła II/18 b. Tel. 13 469 65 10. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.