ogloszenie film promocyjny

Zachęcam  kreatywnych i pasjonujących się techniką  i sztuką filmową uczniów, o zgłaszanie pomysłów na film promujący szkołę .

Chętnych uczniów proszę o zgłaszanie się do prof. Ewy Wowk lub prof. Fabiana Macha do 17.02.2023r.

Film może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, np. reportażu, filmu dokumentalnego lub komediowego oraz w technice z wykorzystaniem dowolnego sprzętu, tj. telefon, aparat, kamera.

 

Termin wykonania filmu 06.03.2023r.

 

Gorąco zachęcam do udziału w filmie i jego tworzeniu uczniów klas pierwszych, ponieważ najlepiej znają obecnych ósmoklasistów oraz mogą podzielić się z nimi świeżymi wrażeniami, odczuciami i opinią o naszej szkole.

 

 

 Uczniów , którzy zaangażują się w tworzenie filmu nie ominą nagrody :)

 

- podwyższenie oceny z zachowania,

- podwyższenie oceny końcoworocznej z informatyki

- film zostanie upubliczniony na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych szkoły.