pck

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi – ich wdzięczności i miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa. Pracownikom publicznej służby krwi przekazujemy serdeczne pozdrowienia i podziękowania za dobrą współpracę.


Od 57 lat Honorowi Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża bezinteresownie oddają krew. W Stowarzyszeniu obecnie działa 1 114 Klubów HDK PCK, skupiających 23 551 członków PCK i 61 490 wolontariuszy, którzy w 2014 roku oddali 138 061,56 litrów krwi, co stanowi ok. 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych w Polsce. Ogromna rzesza honorowych dawców krwi – zwłaszcza tych najmłodszych stażem - za miejsce swej przynależności do PCK wybrała Szkolne i Akademickie Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, Grupy SIM i inne jednostki organizacyjne PCK. Razem stanowimy Ruch HDK PCK – wszystkim jednakowo wdzięczni jesteśmy za to, że są z nami i uczestniczą w naszej humanitarnej misji.


Początek masowego oddawania krwi w Polsce był związany z tragicznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w 1956 roku u naszych bratanków Węgrów i w Poznaniu. Nastąpiło coś, czego ówczesna władza zupełnie się nie spodziewała – polskie społeczeństwo zaczęło masowo zgłaszać się do szpitali, deklarując oddanie swojej krwi dla tych którzy ucierpieli w czasie tzw. Powstania Węgierskiego oraz Poznańskiego Czerwca. Był to masowy, z serca płynący odzew, aby tym co człowiek ma najcenniejszego – własną krwią wspomóc tych, którzy właśnie ją stracili. Krwiodawcy działali w porywie serca na rzecz najcenniejszej rzeczy jaką człowiek może posiadać – wolności. Niedługo po tych wydarzeniach w Polskim Czerwonym Krzyżu powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa. Byliśmy w Polsce pierwsi i do dziś systematycznie realizujemy tę ideę. Honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Polski są dziesiątki tysięcy. Zrzeszeni jesteśmy w ponad tysiącu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK działających przy zakładach pracy, uczelniach, szkołach, w lokalnych środowiskach. Wszystkim przyświeca jeden cel – ratować zdrowie i życie ludzkie, ponieważ tego najcenniejszego z leków wciąż nie można niczym zastąpić. Krwiodawcy to nie tylko wyłącznie dawcy. W Klubach HDK PCK działają ludzie, którzy promują honorowe krwiodawstwo i przekonują, że oddać krew to jakby dać drugiemu człowiekowi cząstkę swojego życia.


W trakcie Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w okręgach organizowane są uroczystości z udziałem władz: Wojewodów, Marszałków, Prezydentów i Burmistrzów Miast oraz Wójtów Gmin.Podczas każdej z nich składane są podziękowania zasłużonym krwiodawcom i działaczom Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Wybitni Zasłużeni Krwiodawcy są odznaczani tytułem honorowym resortu zdrowia „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz innymi wyróżnieniami władz lokalnych i Polskiego Czerwonego Krzyża.


Prof. Marian Zembala, Minister Zdrowia 20 października 2015 roku nadał 236. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK w uznaniu ich zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Kapituła „Kryształowego Serca” - Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża28sierpnia 2015 r. przyznała za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 83. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi PCK wyróżnienie „Kryształowe Serce”.


Polski Czerwony Krzyż na mocy ustawy o publicznej służbie krwi nadaje Tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Zadanie to PCK realizuje na rzecz wszystkich Honorowych Dawców Krwi w sposób ciągły. Ponad 28 tysięcy krwiodawców otrzymało w 2014 roku ten zaszczytny Tytuł i Odznakę. Dziesiątki tysięcy kolejnych dostąpiło, bądź dostąpi tego zaszczytu w roku bieżącym.


Krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby czy wypadku stali się jej biorcami. Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu.


Krew może oddać każdy, kto jest:

  • w wieku od 18 do 65 lat,
  • waży powyżej 50 kg,
  • posługuje się językiem polskim,
  • przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe,
  • przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL. 

Więcej informacji na stronie www.oddajkrew.pl